Chậu composite sơn mờ trồng sẵn kim ngân – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

Chậu composite sơn mờ trồng sẵn kim ngân

[+Tự tưới AWS] Cây Kim ngân bính + Chậu composite cao cấp Anber 1133 (Xám kim loại mờ)

2,990,000₫ 3,990,000₫

[GỐC 3XL] Cây Kim ngân Phúc Lộc Thọ + Chậu composite cao cấp Anber 1133 (Xám kim loại mờ)

6,990,000₫