Chậu composite sơn mờ trồng cây phát tài – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

Chậu composite sơn mờ trồng cây phát tài

Cây phát tài gốc (thiết mộc lan) + Chậu tự tưới AWS cao cấp Anber - Diamond

3,999,000₫ 4,999,000₫

Kim phát tài lớn + Chậu composite cao cấp Anber 1133 (Xám kim loại mờ)

3,990,000₫