Chậu composite sơn mờ trồng cau nhật – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

Chậu composite sơn mờ trồng cau nhật

[+Tự tưới AWS] Cây cau nhật lớn + Chậu composite cao cấp Anber 1133 (Xám kim loại mờ)

2,999,000₫ 3,999,000₫

Cây cau nhật + Chậu tự tưới AWS cao cấp Anber - Diamond

2,799,000₫ 3,499,000₫