Chậu composite sơn bóng trồng sẵn kim ngân – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

Chậu composite sơn bóng trồng sẵn kim ngân

[+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite cao cấp Anber 3399 Đen bóng

11,999,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài cổ thụ + Chậu composite cao cấp Anber 3399 Trắng bóng

11,999,000₫