Chậu composite sơn bóng trồng cây phát tài – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

Chậu composite sơn bóng trồng cây phát tài

Cây kim phát tài lớn + Chậu composite cao cấp Anber 1133 (Đen bóng)

3,390,000₫

Phát tài núi lớn xen trầu bà thái + Chậu composite cao cấp Anber 1021 (Xám kim loại bóng - W45xH71cm)

5,990,000₫

Phát tài núi xen trầu bà thái + Chậu composite cao cấp Anber 1021 (Xám kim loại bóng - W30xH51cm)

3,990,000₫

Phát tài núi xen trầu bà thái vàng + Chậu composite cao cấp Anber 1772 (Trắng bóng)

4,990,000₫

Phát tài núi xen trầu bà thái vàng + Chậu composite cao cấp Anber 6668 (Xám kim loại bóng)

3,990,000₫