Chậu composite sơn bóng trồng cây phát tài – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

Chậu composite sơn bóng trồng cây phát tài

Phát tài núi lớn xen trầu bà thái + Chậu composite cao cấp Anber 1021 (Xám kim loại bóng - W45xH71cm)

5,990,000₫

Phát tài núi xen trầu bà thái + Chậu composite cao cấp Anber 1021 (Xám kim loại bóng - W30xH51cm)

3,990,000₫