Chậu composite sơn bóng – Anber Garden | Chậu cây cao cấp composite

Chậu composite sơn bóng

Phát tài núi xen trầu bà thái + Chậu composite Anber 1014 (Xám kim loại bóng - W30xH76cm)

2,500,000₫

Phát tài thái + Chậu composite 1133 (D45xH56cm - Trắng bóng)

2,900,000₫

Đại phú gia + Chậu composite 1133 (D45xH56cm - Xám kim loại bóng)

3,490,000₫