Chậu composite lộc vừng bonsai cánh phượng – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

Chậu composite lộc vừng bonsai cánh phượng

Cây lộc vừng bonsai cánh phượng + Chậu composite cao cấp Anber SE8888 (Xám ánh bạc)

8,000,000₫ 10,000,000₫