cskh@anber.vn HCM 0919230044 | HN 0919834411 | Doanh nghiệp: 0888537788 Tra cứu đơn hàng

Chậu composite vuông trồng sẵn cây

Cau Hawai + Chậu composite Anber 1476 (Đen mờ)

1,900,000₫

Cây Trầu bà cột + Chậu composite Anber 1476 (Đen mờ)

1,999,000₫

Cây Đế vương đỏ + Chậu composite Anber 1476 (Đen mờ)

1,999,000₫

Phát tài núi xen trầu bà thái + Chậu composite Anber 1014 (Xám kim loại bóng - W30xH76cm)

2,500,000₫

Lưỡi hổ xen trầu bà thái + Chậu composite Anber 1025 (Xám kim loại mờ - W28xH71cm)

2,990,000₫