Chậu composite Hawera – Anber Garden | Chậu cây cao cấp composite

Chậu composite Hawera

[CÓ SẴN] [+Tự tưới ASD] Chậu cây Kim ngân chân voi HAWERA 60

13,999,000₫ 15,999,000₫

[CÓ SẴN] [+Tự tưới ASD] Chậu cây Kim ngân thần tài HAWERA Cream White 60

13,900,000₫

[CÓ SẴN] [+Tự tưới ASD] Chậu cây Kim ngân thần tài HAWERA Dark Chocolate 60

11,900,000₫ 13,900,000₫