Chậu composite Apiti

[GỐC 2X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Apiti 50 (Soft Grey)

9,999,000₫

[GỐC 6X-2] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras APITI 60 (Soft Grey)

16,900,000₫

[GỐC 6X-3] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras APITI 60 (Soft Grey)

16,900,000₫

[GỐC 6XL] [+Tự tưới ASD] Kim ngân chân voi + Chậu composite Esteras APITI 60 (Soft Grey)

16,900,000₫

[GỐC 6XL] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras APITI 60 (Soft Grey)

16,900,000₫

[GỐC 8X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite APITI 60 (Soft Grey)

18,900,000₫

[GỐC 8XL] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras APITI 70 (Soft Grey)

19,900,000₫

Lưỡi hổ + Chậu composite Esteras Apiti 40 (Soft Grey)

2,990,000₫

Trạng nguyên lớn + Chậu composite Esteras APITI (Soft Grey - D50xH50cm)

3,900,000₫