Chậu composite Apiti – Anber Garden | Chậu cây cao cấp composite

Chậu composite Apiti

[CÓ SẴN] [+Tự tưới ASD] Chậu cây Kim ngân phúc lộc thọ APITI Soft Grey 50

5,900,000₫ 7,900,000₫

[CÓ SẴN] [+Tự tưới ASD] Chậu cây Kim ngân phúc Lộc Thọ APITI Soft Grey 60

7,900,000₫ 9,900,000₫

Lưỡi hổ + Chậu composite Esteras Apiti 40 (Soft Grey)

2,990,000₫

Trạng nguyên lớn + Chậu composite Esteras APITI (Soft Grey - D50xH50cm)

3,900,000₫