Chậu cây tự tưới dương xỉ cổ đại – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

Chậu cây tự tưới dương xỉ cổ đại

Cây dương xỉ cổ đại + Chậu composite cao cấp Anber 1133 (Vân gỗ)

4,990,000₫