Chậu cây tự tưới AWS để bàn VIP (Chậu cây nhập) – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

Chậu cây tự tưới AWS để bàn VIP (Chậu cây nhập)

[VIP] Alocasia amazoni + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Nesoi

1,299,000₫

[VIP] Alocasia Dragon Silver + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Nesoi

1,299,000₫

[VIP] Peperomia Caperata + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Nesoi

1,299,000₫

[VIP] Trầu bà Moonlight + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Nesoi

1,299,000₫