Chậu cây tự tưới AWS BERLIN – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

Chậu cây tự tưới AWS BERLIN

Cây đại phú gia + Chậu tự tưới AWS Berlin

1,999,000₫ 2,999,000₫

Cây hoa lan ý + Chậu tự tưới AWS Berlin

1,999,000₫ 2,999,000₫

Cây kim ngân bính + Chậu tự tưới AWS Berlin

1,999,000₫ 2,999,000₫

Cây kim tiền + Chậu tự tưới AWS Berlin

1,999,000₫ 2,999,000₫

Cây lưỡi hổ + Chậu tự tưới AWS Berlin

1,999,000₫ 2,999,000₫

Cây trầu bà cột + Chậu tự tưới AWS Berlin

1,999,000₫ 2,999,000₫

Mix cây lưỡi hổ phú quý ngọc ngân đô la + Chậu tự tưới AWS Berlin

1,999,000₫ 2,999,000₫