Chậu cây tự Anber bán chạy nhất - Có sẵn hàng – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

Chậu cây tự Anber bán chạy nhất - Có sẵn hàng

Mix cây phát tài núi trầu bà sọc + Chậu tự tưới AWS cao cấp Anber - Diamond

3,999,000₫

Cây cau nhật + Chậu tự tưới AWS cao cấp Anber - Diamond

3,999,000₫

Cây trúc bách hợp + Chậu tự tưới AWS cao cấp Anber - Diamond

3,999,000₫

Cây sơn tùng + Chậu tự tưới AWS cao cấp Anber - Diamond

3,999,000₫

Cây kim tiền + Chậu tự tưới AWS cao cấp Anber - Diamond

3,999,000₫

Cây Phát tài + Chậu tự tưới AWS cao cấp Anber - Diamond

3,999,000₫

Mix cây + Chậu tự tưới AWS cao cấp Anber - Diamond

3,999,000₫

Cây bạch mã hoàng tử + Chậu tự tưới AWS cao cấp Anber - Diamond

3,999,000₫

Cây Trầu bà cột + Chậu tự tưới AWS cao cấp Anber - Diamond

3,999,000₫

Cây Hạnh Phúc + Chậu tự tưới AWS cao cấp Anber - Diamond

3,999,000₫

Hoa hồng Mosaki Pháp + Chậu treo ban công tự tưới AWS Maia

1,809,000₫

Hoa dừa cạn rủ + Chậu treo ban công tự tưới AWS Maia

1,599,000₫

Hoa hồng gai + Chậu treo ban công tự tưới AWS Maia

1,289,000₫

Hoa dạ yến thảo + Chậu treo ban công tự tưới AWS Maia

1,289,000₫

Hoa thanh tú + Chậu treo ban công tự tưới AWS Maia

1,289,000₫

Cây trầu bà Monstera + Chậu tự tưới AWS để bàn Hades

999,000₫

Cây đế vương đỏ + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Hades

799,000₫

Cây đuôi công xanh + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Nesoi

799,000₫

Cây ngũ gia bì bonsai + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Nesoi

799,000₫

Cây hương thảo + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Hades

799,000₫