Chậu cây trồng bàng singapore chậu tự tưới - chậu composite – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

Chậu cây trồng bàng singapore chậu tự tưới - chậu composite

Cây bàng singapore + Chậu composite cao cấp Anber 3399

7,499,000₫

Cây bàng singapore + Chậu composite tự tưới AWS 1133

2,999,000₫ 3,999,000₫

Cây bàng singapore + Chậu tự tưới AWS cao cấp Anber - Diamond

2,799,000₫ 3,499,000₫

Cây Bàng Singapore + Chậu tự tưới AWS cao cấp Anber - Rio

1,999,000₫

Cây bàng singapore + Chậu tự tưới AWS Gaia

2,299,000₫ 2,999,000₫

Cây bàng singapore + Chậu tự tưới AWS Tokyo

2,299,000₫ 2,999,000₫