Chậu cây trang trí trong nhà bền đẹp – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

Chậu cây trang trí trong nhà bền đẹp

[+Tự tưới AWS] Cây trầu bà cột + Chậu composite cao cấp Anber 1133

3,990,000₫

Cây Kim ngân bính + Chậu composite cao cấp Anber 1133 (Trắng bóng)

3,990,000₫

Cây kim phát tài lớn + Chậu composite cao cấp Anber 1133 (Đen bóng)

3,990,000₫

Kim phát tài lớn + Chậu composite cao cấp Anber 1133 (Xám kim loại mờ)

3,990,000₫

[+Tự tưới AWS] Cây Kim ngân bính + Chậu composite cao cấp Anber 1133 (Xám kim loại mờ)

3,990,000₫

Cây Kim ngân bính + Chậu composite cao cấp Anber 1133 (Bạc bóng)

3,990,000₫

Cây Kim ngân bính + Chậu composite cao cấp Anber 1133 (Đen bóng)

3,990,000₫