Chậu cây nội ngoại thất + tự tưới AWS – Page 2 – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

Chậu cây nội ngoại thất + tự tưới AWS

Cây trầu bà cột + Chậu tự tưới AWS Eros

1,999,000₫ 2,999,000₫

Cây trầu bà cột + Chậu tự tưới AWS Gaia

1,999,000₫ 2,999,000₫

Cây trầu bà cột + Chậu tự tưới AWS Tokyo

1,999,000₫ 2,999,000₫

Cây trầu bà Monstera lớn + Chậu tự tưới AWS RIO

6,600,000₫

Cây trúc bách hợp + Chậu tự tưới AWS cao cấp Anber - Diamond

2,799,000₫ 3,499,000₫

Đại phú gia + Chậu tự tưới AWS cao cấp Anber - Diamond

2,799,000₫ 3,499,000₫

Lan ý lớn + Chậu tự tưới AWS cao cấp Anber - Diamond

2,799,000₫ 3,499,000₫

Mix cây + Chậu tự tưới AWS cao cấp Anber - Diamond

2,799,000₫ 3,499,000₫

Mix cây lưỡi hổ phú quý ngọc ngân đô la + Chậu tự tưới AWS Berlin

1,999,000₫ 2,999,000₫

Mix cây lưỡi hổ phú quý ngọc ngân đô la + Chậu tự tưới AWS Eros

1,999,000₫ 2,999,000₫