Chậu composite trồng kim ngân – Anber Garden | Chậu cây cao cấp composite

Chậu cây kim ngân trang trí phong thủy

[+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Anber 1133 Gold

19,000,000₫

[Gốc 6XL] Cây Kim ngân chân voi + Chậu composite 1133 ((Đỏ đô))

9,990,000₫

[GỐC 2XL] Kim ngân chân voi + Chậu composite 1133 (Vân gỗ)

4,990,000₫

[GỐC 2XL] Kim ngân chân voi + Chậu composite 1133 (Bạc)

4,990,000₫

[GỐC 8XL] Kim ngân chân voi + Chậu composite 1133 ((Đỏ đô))

12,990,000₫

[GỐC 2XL] Kim ngân chân voi + Chậu composite 1133 (Xám kim loại mờ)

4,990,000₫

[GỐC 2XL] Kim ngân chân voi + Chậu composite 1133 (Đen bóng)

4,990,000₫

[GỐC 3XL] Cây Kim ngân Phúc Lộc Thọ + Chậu composite Anber 1133 (Xám kim loại mờ)

6,990,000₫

[GỐC 2XL] Cây kim ngân Phúc Lộc Thọ + Chậu composite Anber 1133 (Trắng bóng)

3,990,000₫

[GỐC 2XL] Cây kim ngân Phúc Lộc Thọ + Chậu composite Anber 1133 (Bạc)

3,990,000₫

[GỐC 2XL] Cây kim ngân Phúc Lộc Thọ + Chậu composite Anber 1133 (Đen bóng)

3,990,000₫

[GỐC 2XL] Cây kim ngân Phúc Lộc Thọ + Chậu composite Anber 1133 (Xám kim loại mờ)

3,990,000₫

[GỐC 2XL] Cây kim ngân Phúc Lộc Thọ + Chậu composite Anber 1133 (Vân gỗ)

3,990,000₫

[GỐC 2XL] Cây kim ngân Phúc Lộc Thọ + Chậu composite Anber 1133 (Xám kim loại bóng)

3,990,000₫