Chậu composite trồng kim ngân thần tài – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới
cskh@anber.vn HCM 0919230044 | Doanh nghiệp: 0888537788 Tra cứu đơn hàng

Chậu cây kim ngân thần tài - Chậu cây trang trí phong thủy

[HIỆN CÒN] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite cao cấp Anber 3399

8,720,000₫ 10,900,000₫

[HIỆN CÒN] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài gốc Đại + Chậu composite Apiti Soft Grey 60

13,600,000₫ 16,000,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite cao cấp Anber 1133

19,000,000₫

Kim ngân thần tài + Chậu composite Apiti 60 Cream White

11,900,000₫ 15,000,000₫