CHẬU CÂY KIM NGÂN BÍNH TỰ TƯỚI AWS – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

CHẬU CÂY KIM NGÂN BÍNH TỰ TƯỚI AWS

Cây kim ngân bính + Chậu tự tưới AWS cao cấp Anber - Diamond

2,999,000₫ 3,999,000₫

Cây kim ngân bính + Chậu tự tưới AWS Berlin

1,999,000₫ 2,999,000₫

Cây kim ngân bính + Chậu tự tưới AWS Eros

1,999,000₫ 2,999,000₫

[+Tự tưới AWS] Cây Kim ngân bính + Chậu composite cao cấp Anber 1133 (Xám kim loại mờ)

3,990,000₫