Chậu cây khác để ngoài trời + tự tưới AWS – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

Chậu cây khác để ngoài trời + tự tưới AWS

[+Tự tưới AWS] Cây Bạch mã hoàng tử + Chậu composite cao cấp Anber 1133 (Xám kim loại mờ)

3,990,000₫

[+Tự tưới AWS] Cây Hạnh Phúc + Chậu composite cao cấp Anber 1133 (Xám Kim Loại Mờ)

3,990,000₫

[+Tự tưới AWS] Cây Kim ngân bính + Chậu composite cao cấp Anber 1133 (Xám kim loại mờ)

3,990,000₫

[+Tự tưới AWS] Cây kim ngân Phúc Lộc Thọ + Chậu composite cao cấp Anber 1133

3,990,000₫

[+Tự tưới AWS] Cây trầu bà cột + Chậu composite cao cấp Anber 1133

3,990,000₫

[+Tự tưới AWS] Kim ngân chân voi + Chậu composite 1133 (Xám kim loại mờ)

4,990,000₫

[MUA CHẬU +TẶNG CÂY] Cây Đế Vương Đỏ + Chậu tự tưới AWS cao cấp Anber - Denver

2,499,000₫ 2,999,000₫

Cây Bạch Mã + Chậu tự tưới AWS cao cấp Anber - Rio

1,999,000₫

Cây bạch mã hoàng tử + Chậu tự tưới AWS cao cấp Anber - Diamond

3,999,000₫

Cây cau tiểu trâm + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Nesoi

599,000₫

Cây cau tiểu trâm + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - VENICE

699,000₫

Cây cọ + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Nesoi

599,000₫

Cây đa búp đỏ + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Nesoi

599,000₫

Cây đế vương đỏ + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Hades

799,000₫

Cây đuôi công tím + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Nesoi

599,000₫

Cây đuôi công xanh + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Hades

799,000₫

Cây đuôi công xanh + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Nesoi

799,000₫

Cây Hạnh Phúc + Chậu tự tưới AWS cao cấp Anber - Denver

2,999,000₫

Cây Hạnh Phúc + Chậu tự tưới AWS cao cấp Anber - Diamond

3,999,000₫

Cây Hạnh Phúc + Chậu tự tưới AWS cao cấp Anber - Rio

1,999,000₫