Chậu cây đuôi công để bàn – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

Chậu cây đuôi công để bàn

Cây đuôi công tím + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Nesoi

599,000₫

Cây đuôi công tím + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Sydney

499,000₫

Cây đuôi công xanh + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Hades

799,000₫

Cây đuôi công xanh + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Nesoi

799,000₫

Đuôi công xanh + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Potos

1,999,000₫