Chậu cây để bàn tự tưới POTOS – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

Chậu cây để bàn tự tưới POTOS

Cây lan ý thái 2XL + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Potos

1,999,000₫

Cây thiên tuế + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Potos

1,999,000₫

Dạ lan thanh + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Potos

1,999,000₫

Đuôi công xanh + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Potos

1,999,000₫