Chậu cây để bàn tự tưới AWS - NESOI – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

Chậu cây để bàn tự tưới AWS - NESOI

Cây cau tiểu trâm + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Nesoi

599,000₫

Cây cọ + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Nesoi

599,000₫

Cây đa búp đỏ + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Nesoi

599,000₫

Cây đuôi công tím + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Nesoi

599,000₫

Cây đuôi công xanh + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Nesoi

799,000₫

Cây Hạnh Phúc + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Nesoi

599,000₫

Cây kim ngân bính + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Nesoi

599,000₫

Cây kim ngân củ 2XL + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Nesoi

699,000₫

Cây Lan ý thái + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Nesoi

599,000₫

Cây lưỡi hổ thái + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Nesoi

599,000₫

Cây ngũ gia bì bonsai + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Nesoi

799,000₫

Cây trường sinh + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Nesoi

599,000₫