Chậu cây để bàn tự tưới AWS - HADES – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

Chậu cây để bàn tự tưới AWS - HADES

Cây đế vương đỏ + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Hades

799,000₫

Cây đuôi công xanh + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Hades

799,000₫

Cây hương thảo + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Hades

799,000₫

Cây kim ngân củ 3XL + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Hades

799,000₫

Cây lan ý thái 2XL + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Hades

799,000₫

Cây lưỡi hổ thái + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Hades

799,000₫

Cây thiên tuế + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Hades

799,000₫

Cây trầu bà Monstera + Chậu tự tưới AWS để bàn Hades

899,000₫ 999,000₫