CÂY TRỒNG SẴN CHẬU COMPOSITE SƠN BÓNG (MỜ) – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

CÂY TRỒNG SẴN CHẬU COMPOSITE SƠN BÓNG

[+Tự tưới AWS] Cây cau nhật nhỏ + Chậu composite cao cấp Anber 1133 (Xám kim loại bóng)

3,990,000₫

Cây cau nhật lớn + Chậu composite cao cấp Anber 1133 (Đen bóng)

3,990,000₫

Cây cau nhật nhỏ + Chậu composite cao cấp Anber 1133 (Trắng bóng)

3,990,000₫

Cây Trúc bách hợp + Chậu composite cao cấp Anber 1133 (Bạc bóng)

3,990,000₫

Cây Trúc bách hợp + Chậu composite cao cấp Anber 1133 (Trắng bóng)

3,990,000₫

Cây Trúc bách hợp + Chậu composite cao cấp Anber 1133 (Xám kim loại bóng)

3,990,000₫