Cây trồng sẵn chậu composite giả đá esteras - dòng màu Cliffs | Vách đ – Anber Garden | Chậu cây cao cấp composite

Cây trồng sẵn chậu composite giả đá esteras - dòng màu Cliffs | Vách đá

[CÓ SẴN] [+Tự tưới ASD] Chậu cây Kim ngân chân voi HAWERA (Dark Chocolate)

13,999,000₫ 15,999,000₫

[CÓ SẴN] [+Tự tưới ASD] Chậu cây Kim ngân phúc Lộc Thọ APITI Soft Grey 60

7,900,000₫ 9,900,000₫

[CÓ SẴN] [+Tự tưới ASD] Chậu cây Kim ngân thần tài HAWERA Cream White 60

13,900,000₫

[CÓ SẴN] [+Tự tưới ASD] Chậu cây Kim ngân thần tài HAWERA Dark Chocolate 60

11,900,000₫ 13,900,000₫

Trạng nguyên lớn + Chậu composite Esteras APITI (Soft Grey - D50xH50cm)

3,900,000₫