Cây trồng sẵn chậu composite Anber - dòng màu Sơn mờ | Trắng mờ – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

Cây trồng sẵn chậu composite Anber - dòng màu Sơn mờ | Trắng mờ

Cây Bạch mã hoàng tử + Chậu composite cao cấp Anber 6668 (Trắng mờ)

3,490,000₫

Cây trầu bà Monstera + Chậu composite cao cấp Anber SE8889 (Trắng mờ)

3,999,000₫

Trầu bà thái + Chậu composite SE8889 (Trắng mờ)

2,190,000₫