Cây trồng sẵn chậu composite Anber - dòng màu Sơn mờ | Trắng mờ

Anber Wood | Bạch mã hoàng tử + Bộ chậu composite kệ gỗ W66881 (Trắng mờ)

2,999,000₫

Anber Wood | Bàng Singapore + Bộ chậu composite kệ gỗ W66881 (Trắng mờ)

2,999,000₫

Anber Wood | Dạ lam thanh + Bộ chậu composite kệ gỗ W66881 (Trắng mờ)

2,999,000₫

Anber Wood | Lưỡi hổ + Bộ chậu composite kệ gỗ W66881 (Trắng mờ)

2,999,000₫

Anber Wood | Trầu bà Monstera + Bộ chậu composite kệ gỗ W66881 (Trắng mờ)

2,999,000₫

Anber Wood | Trầu bà thanh xuân + Bộ chậu composite kệ gỗ W66881 (Trắng mờ)

2,999,000₫

Trầu bà thái + Chậu composite SE8889 (Trắng mờ)

2,190,000₫