Cây trồng sẵn chậu composite Anber - dòng màu Sơn mờ | Đen mờ – Anber Garden | Chậu cây cao cấp composite

Cây trồng sẵn chậu composite Anber - dòng màu Sơn mờ | Đen mờ

[CÓ SẴN] Chậu cây Trầu bà cột 1476 Đen mờ

2,390,000₫

Cau Hawai + Chậu composite Anber 1476 (Đen mờ)

1,900,000₫

Cây Đế vương đỏ + Chậu composite Anber 1476 (Đen mờ)

1,999,000₫

Cây trầu bà cột + Bộ chậu composite kệ gỗ Anber Wood 6688 (Đen mờ)

2,490,000₫