Cây trồng sẵn chậu composite Anber - dòng màu Sơn mờ | Đen mờ

Anber Wood | Bàng Singapore + Bộ chậu composite kệ gỗ W66881 (Đen mờ)

2,999,000₫

Anber Wood | Đế vương đỏ + Bộ chậu composite kệ gỗ W66881 (Đen mờ)

2,999,000₫

Anber Wood | Kim phát tài + Bộ chậu composite kệ gỗ W66881 (Đen mờ)

2,999,000₫

Anber Wood | Lưỡi hổ + Bộ chậu composite kệ gỗ W66881 (Đen mờ)

2,999,000₫

Cau Hawai + Chậu composite Anber 1476 (Đen mờ)

1,900,000₫

Đại phú gia + Chậu composite 6668 (D45xH76cm - Đen mờ)

4,490,000₫

Đế vương đỏ + Chậu composite Anber 1476 (Đen mờ)

1,900,000₫