Cây trồng sẵn chậu composite Anber - dòng màu Sơn bóng | Trắng bóng

[+TỰ TƯỚI ASD] Đế vương đỏ + Chậu composite Anber 6689 (Trắng bóng - D37xH80cm)

3,499,000₫

[+TỰ TƯỚI ASD] Kim phát tài + Chậu composite Anber 6689 (Trắng bóng - D37xH80cm)

3,499,000₫

[+TỰ TƯỚI ASD] Lưỡi hổ + Chậu composite Anber 6689 (Trắng bóng - D37xH80cm)

3,499,000₫

Đại phú gia + Chậu composite 1133 (D45xH56cm - Trắng bóng)

3,490,000₫

Hoa trang vàng (lớn) + Chậu composite Anber 1133 (D45xH56cm - Trắng bóng)

3,900,000₫

Phát tài thái + Chậu composite 1133 (D45xH56cm - Trắng bóng)

2,900,000₫