Cây trồng sẵn chậu composite Anber - dòng màu Sơn bóng | Đen bóng

[+TỰ TƯỚI ASD] Đế vương đỏ + Chậu composite Anber 6689 (Đen bóng - D37xH80cm)

3,499,000₫

[+TỰ TƯỚI ASD] Kim phát tài + Chậu composite Anber 6689 (Đen bóng - D37xH80cm)

3,499,000₫

[+TỰ TƯỚI ASD] Lưỡi hổ + Chậu composite Anber 6689 (Đen bóng - D37xH80cm)

3,499,000₫

[+TỰ TƯỚI ASD] THANH XUÂN + Chậu composite Anber 6689 (Đen bóng - D37xH80cm)

3,499,000₫

[+TỰ TƯỚI ASD] Trúc bách hợp + Chậu composite Anber 6689 (Đen bóng - D37xH80cm)

3,499,000₫

[GỐC 1X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân phúc lộc thọ + Chậu composite Anber 1133 (D45xH56cm - Đen bóng)

3,999,000₫

[GỐC 2XL] [+Tự tưới ASD] Kim ngân chân voi + Chậu composite 1133 (Đen bóng)

5,900,000₫

Hoa trang vàng (lớn) + Chậu composite Anber 1133 (D45xH56cm - Đen bóng)

3,900,000₫

Trạng nguyên + Chậu composite 6668 (D45xH76cm - Đen bóng)

4,900,000₫

Trạng nguyên + Chậu composite 6668 (Đen bóng)

4,900,000₫