Cây trồng sẵn chậu composite Anber - dòng màu Sơn bóng | Bạc bóng – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

Cây trồng sẵn chậu composite Anber - dòng màu Sơn bóng | Bạc bóng

Cây Kim ngân bính + Chậu composite cao cấp Anber 1133 (Bạc bóng)

3,990,000₫

Cây Trúc bách hợp + Chậu composite cao cấp Anber 1133 (Bạc bóng)

3,390,000₫