Cây trồng chậu composite Anber 6668 – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

Cây trồng chậu composite Anber 6668

[+TỰ TƯỚI ASD] Chậu cây trầu bà cột Anber 6668 (Đỏ đô - D47xH76cm)

4,499,000₫

Cây Bạch mã hoàng tử + Chậu composite cao cấp Anber 6668 (Trắng mờ)

3,490,000₫

Cây Bàng Singapore + Chậu composite 6668 (Xám kim loại bóng)

3,990,000₫

Cây cau nhật lớn + Chậu composite cao cấp Anber 6668

3,990,000₫

Cây Ngũ gia bì + Chậu composite 6668 (Vân gỗ mun)

3,990,000₫

Cây Trạng nguyên + Chậu composite cao cấp Anber 6668

3,990,000₫

Kim phát tài lớn + Chậu composite cao cấp Anber 6668 (Xám mờ)

3,490,000₫

Lưỡi hổ xen trầu bà thái vàng + Chậu composite cao cấp Anber 6668 (Trắng mờ)

3,990,000₫

Lưỡi hổ xen trầu bà thái vàng + Chậu composite cao cấp Anber 6668 (Xám kim loại bóng)

3,990,000₫

Mix cây + Chậu composite cao cấp Anber 6668 (Đen bóng)

3,990,000₫

Mix cây + Chậu composite cao cấp Anber 6668 (Đỏ đô bóng)

3,990,000₫

Mix cây + Chậu composite cao cấp Anber 6668 (Vân gỗ mun)

3,990,000₫

Mix cây + Chậu composite cao cấp Anber 6668 (Xám mờ)

3,990,000₫

Phát tài núi xen trầu bà thái vàng + Chậu composite cao cấp Anber 6668 (Trắng mờ - D47xH76cm)

4,900,000₫

Phát tài núi xen trầu bà thái vàng + Chậu composite cao cấp Anber 6668 (Xám kim loại bóng)

3,990,000₫