Bộ chậu composite kệ gỗ Anber Wood – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới
cskh@anber.vn HCM 0919230044 | Doanh nghiệp: 0888537788 Tra cứu đơn hàng

Bộ chậu composite kệ gỗ Anber Wood

Cây bạch mã hoàng tử + Bộ chậu composite kệ gỗ Anber Wood 6688

1,590,000₫ 1,990,000₫

Cây Bàng Singapore + Bộ chậu composite kệ gỗ Anber Wood 6688

1,990,000₫

Cây Đế vương đỏ + Bộ chậu composite kệ gỗ Anber Wood 6688

1,990,000₫

Cây Đế vương xanh + Bộ chậu composite kệ gỗ Anber Wood 6688

1,990,000₫

Cây Hạnh phúc + Bộ chậu composite kệ gỗ Anber Wood 6688

1,590,000₫ 1,990,000₫

Cây Kim tiền + Bộ chậu composite kệ gỗ Anber Wood 6688

1,990,000₫

Cây Lưỡi hổ + Bộ chậu composite kệ gỗ Anber Wood 6688

1,990,000₫

Cây Phát tài núi + Bộ chậu composite kệ gỗ Anber Wood 6688

1,990,000₫

Cây Phát tài sọc + Bộ chậu composite kệ gỗ Anber Wood 6688 (Trắng mờ)

2,490,000₫

Cây Thanh Xuân + Bộ chậu composite kệ gỗ Anber Wood 6688

1,590,000₫ 1,990,000₫

Cây trầu bà cột + Bộ chậu composite kệ gỗ Anber Wood 6688

1,990,000₫