Anber Wood | Dòng sản phẩm chậu cây có kệ gỗ cao cấp – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

Anber Wood | Dòng sản phẩm chậu cây có kệ gỗ cao cấp

Cây Kim tiền + Bộ chậu composite kệ gỗ Anber Wood 6688

1,990,000₫

Cây Phát tài núi + Bộ chậu composite kệ gỗ Anber Wood 6688

1,990,000₫

Cây Lưỡi hổ + Bộ chậu composite kệ gỗ Anber Wood 6688

1,990,000₫

Cây trầu bà cột + Bộ chậu composite kệ gỗ Anber Wood 6688

1,990,000₫

Cây Phát tài sọc + Bộ chậu composite kệ gỗ Anber Wood 6688 (Trắng mờ)

2,490,000₫

Cây Bàng Singapore + Bộ chậu composite kệ gỗ Anber Wood 6688

1,990,000₫

Cây Đế vương xanh + Bộ chậu composite kệ gỗ Anber Wood 6688

1,990,000₫

Cây Đế vương đỏ + Bộ chậu composite kệ gỗ Anber Wood 6688

1,990,000₫