[PHỤ KIỆN] Đất sét nung POPPER Thailand (XL - 6 lít/gói)

[PHỤ KIỆN] Đất sét nung POPPER Thailand (XL - 6 lít/gói)

150,000₫

*Rắc đều xung quanh gốc cây

*Hai đến ba tháng rắc 1 lần