[SALE] [CHỈ CÓ 1 NHƯ HÌNH] Sung bonsai có quả + Chậu composite Anber 1681 (Trắng bóng)

[SALE] [CHỈ CÓ 1 NHƯ HÌNH] Sung bonsai có quả + Chậu composite Anber 1681 (Trắng bóng)

19,990,000₫ 24,990,000₫