[Ý TƯỞNG] CHẬU CÂY COMPOSITE TRANG TRÍ HIÊN NHÀ

[+Tự tưới ASD] Trúc bách hợp lớn + Chậu composite Anber 1133 (D45xH56cm - Bạc bóng)

2,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Trúc bách hợp lớn + Chậu composite Anber 1133 (D45xH56cm - Vân gỗ)

2,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Trúc bách hợp lớn + Chậu composite Anber 1133 (D45xH56cm - Vàng Gold)

2,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Trúc bách hợp lớn + Chậu composite Anber 1133 (D45xH56cm - Xám lông chuột bóng)

2,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Trúc bách hợp lớn + Chậu composite Anber 1133 (D45xH56cm - Xám mờ)

2,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Trúc bách hợp lớn + Chậu composite Anber 1133 (Đen bóng)

2,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Trúc bách hợp lớn + Chậu composite Anber 1133 (Đỏ đô)

2,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Trúc bách hợp lớn + Chậu composite Anber 1133 (Trắng bóng)

2,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Trúc bách hợp lớn + Chậu composite Arapuni (Smoke Black)

5,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Trúc bách hợp lớn + Chậu composite Arapuni (Soft Grey)

6,490,000₫

[B04 - Còn 1 như hình] Sung bonsai có quả + Chậu composite Anber 1681 (Trắng bóng)

29,990,000₫

[B05 - Còn 1 như hình] Sung bonsai có quả + Chậu composite Anber 1681 (Trắng bóng)

29,990,000₫

[SALE] [+Tự tưới ASD] Sung bonsai có quả + Chậu composite Anber 1681 (Trắng bóng)

16,990,000₫