Vạn niên tùng trồng chậu composite

Vạn niên tùng + Chậu composite Anber 1681 (Trắng bóng)

9,990,000₫