Tổng hợp chậu composite trồng cây phát tài

[+Tự tưới ASD] Phát tài gốc lớn + Chậu composite Anber 1133 H56 (Xám lông chuột mờ)

5,490,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim phát tài lớn + Chậu composite Anber 1649 (Đỏ đô)

2,490,000₫

[+Tự tưới ASD] Phát tài gốc lớn + Chậu composite Esteras APITI 60 (Soft Grey)

9,490,000₫

[+Tự tưới ASD] Phát tài núi xen trầu bà + Chậu composite Anber 1025 (Vân gỗ - W28xH71cm)

2,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Phát tài núi xen trầu bà + Chậu composite Anber 1025 (W28xH71cm - Xám lông chuột bóng)

2,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Phát tài núi xen trầu bà + Chậu composite Anber 1025 (Xám lông chuột mờ - W28xH71cm)

2,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Phát tài núi xen trầu bà + Chậu composite Arapuni (D37xH57cm - Soft Grey)

2,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Phát tài núi xen trầu bà thái + Chậu composite Anber 1014 (Trắng bóng)

2,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Phát tài núi xen trầu bà thái + Chậu composite Anber 1014 (Vân gỗ)

2,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Phát tài núi xen trầu bà thái + Chậu composite Anber 1014 (Xám lông chuột bóng)

2,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Phát tài núi xen trầu bà thái + Chậu composite Anber 1021 (Xám lông chuột bóng - W30xH51cm)

3,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Phát tài núi xen trầu bà thái + Chậu composite Anber 1025 (Đen bóng)

2,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Phát tài núi xen trầu bà thái + Chậu composite Anber 1025 (Trắng bóng)

2,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Phát tài núi xen trầu bà thái + Chậu composite Esteras Deventer 67 (Dark Grey)

4,490,000₫

[+Tự tưới ASD] Phát tài sọc thái + Chậu composite Surrey (D37xH67cm - Basalt Black)

3,490,000₫

[+Tự tưới ASD] Phát tài thái + Chậu composite Anber 1014 (Đen mờ)

2,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Phát tài thái + Chậu composite Anber 1014 (Trắng bóng)

2,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Phát tài thái + Chậu composite Anber 1014 (W30xH76cm - Xám lông chuột bóng)

2,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Phát tài thái + Chậu composite Anber 1025 (Đỏ đô)

2,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Phát tài thái + Chậu composite Anber 1025 (Vân gỗ - W28xH71cm)

2,990,000₫