Tổng hợp chậu composite trồng cây phát tài

Kim phát tài lớn + Chậu composite Anber 1133 (Xám kim loại mờ - D45xH56cm)

2,990,000₫

Phát tài gốc lớn + Chậu composite Anber 1133 (Xám kim loại mờ - D45xH56cm)

8,990,000₫

Phát tài núi xen trầu bà thái + Chậu composite Anber 1014 (Xám kim loại bóng - W30xH76cm)

2,990,000₫

Phát tài thái + Chậu composite 1133 (D45xH56cm - Trắng bóng)

2,900,000₫