Mẫu chậu cây đặt nơi chỉ có ánh điện

[GỐC 3X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Arapuni 77 (Soft Grey)

15,990,000₫

[GỐC 8X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras APITI 60 (Soft Grey)

29,900,000₫

[GỐC 5X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras APITI 60 (Soft Grey)

22,990,000₫

[GỐC 3X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras Almelo 57 (Grey - Xám hoa cương)

16,990,000₫

[GỐC 3X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras Almelo 57 (Black- Đen hoa cương)

16,990,000₫

[GỐC 2X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras Lisburn 47 (Lead - Màu chì)

13,990,000₫

[GỐC 3X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras HAWERA 60 (Dark Chocolate)

19,990,000₫

[GỐC 2X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras Almelo 57 (Grey - Xám hoa cương)

14,990,000₫

[GỐC 1X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân chân voi + Chậu composite Almelo (Black - Đen hoa cương)

9,990,000₫

[CÒN 1 NHƯ HÌNH] [+Tự tưới ASD] Kim ngân chân voi (Size 6X) + Chậu composite Esteras Lisburn 57 (Basalt Black - Đen Bazan)

29,990,000₫

[GỐC 2X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras Lisburn 47 (Warm Concrete - màu Xi măng)

13,990,000₫

[GỐC 1X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite AMERSOFT 67 (Taupe)

7,990,000₫

[GỐC 2X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite AMERSOFT 67 (Taupe)

11,990,000₫

[GỐC 1X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras VELSEN 60 (Facet Black)

17,990,000₫

[GỐC 6X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras APITI 60 (Soft Grey)

26,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài XL + Chậu composite Surrey 67 (Basalt Black)

12,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân chân voi (2X) + Chậu composite Almelo 57 (Grey - Xám hoa cương)

11,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Phát tài gốc lớn + Chậu composite Anber 1133 H56 (Xám lông chuột mờ)

5,490,000₫

[+Tự tưới ASD] Lưỡi hổ + Chậu composite Esteras Apiti 40 (Soft Grey)

1,990,000₫

[GỐC 3X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras APITI 60 (Soft Grey)

19,990,000₫