ĐANG CÓ SẴN HÀNG

[SALE] [CÒN 1 NHƯ HÌNH] [GỐC 2X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Anber 1133 (Xám mờ - D45xH56cm)

4,900,000₫ 5,990,000₫

[SALE] [CÒN 1 NHƯ HÌNH] [GỐC 2X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Anber 1133 (Vàng Gold - D45xH56cm)

4,900,000₫ 6,990,000₫

[CÒN 1 NHƯ HÌNH] [GỐC 6X - 2] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras HAWERA 60 (Cream White)

12,990,000₫

[CÒN 1 NHƯ HÌNH] [GỐC 3X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Anber 1133 (Xám kim loại mờ - D60xH71cm)

16,990,000₫

[CÒN 1 NHƯ HÌNH] [GỐC 6X - 1] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras HAWERA 60 (Dark Chocolate)

19,990,000₫

[CÒN 1 NHƯ HÌNH] [GỐC 3X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras Lisburn 47 (Lead - Màu chì)

13,990,000₫

[SALE] [CÒN 1 NHƯ HÌNH] [GỐC 2X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Almelo 57 (Taupe- D57xH57cm)

7,900,000₫ 8,990,000₫

[SALE] [CÒN 1 NHƯ HÌNH] [GỐC 5X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite 6668 (Xanh lá - D47xH76cm)

5,900,000₫ 7,990,000₫

Trạng nguyên lớn + Chậu composite Anber Alkmaar (Black - D49xH39cm)

2,990,000₫

[SALE] [CÒN 1 NHƯ HÌNH] [GỐC 2X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite MANAKAU (Soft Grey - D47xH47cm)

4,900,000₫ 5,990,000₫

[SALE] [CÒN 1 NHƯ HÌNH] [GỐC 3X-1] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Almelo 57 (Black- D57xH57cm)

8,900,000₫ 9,990,000₫

[CÒN 1 NHƯ HÌNH] [GỐC 5X-1] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras HAWERA 60 (Dark Chocolate)

12,990,000₫

[CÒN 1 NHƯ HÌNH] [GỐC 5X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras HAWERA 60 (Dark Chocolate)

12,990,000₫

[SALE] [CÒN 1 NHƯ HÌNH] [GỐC 3X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras Almelo 57 (Grey- D57xH57cm)

7,900,000₫ 9,990,000₫

[SALE] [CÒN 1 NHƯ HÌNH] [GỐC 3X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras Almelo 57 (Grey- D57xH57cm)

7,900,000₫ 9,990,000₫

Trạng nguyên lớn + Chậu composite Anber 1133 (Đỏ đô - D45xH56cm)

3,990,000₫