Chậu kim ngân trung

[CÒN 1 NHƯ HÌNH] [GỐC 3X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Anber 1133 (Xám kim loại mờ - D60xH71cm)

11,990,000₫

[GỐC 1X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras Timaru (Dust - Sóng cát)

9,990,000₫

[GỐC 2X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Almelo 57 (Black- D57xH57cm)

11,990,000₫

[GỐC 2X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Arapuni 77 (Soft Grey)

12,990,000₫

[GỐC 2X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras Arnhem 47 (Black - Đen hoa cương)

11,990,000₫

[GỐC 2X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras Lisburn 47 (Lead - Màu chì)

11,990,000₫

[GỐC 2X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras Timaru (Dust - Sóng cát)

11,990,000₫

[GỐC 3X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Arapuni 77 (Soft Grey)

15,900,000₫

[GỐC 3X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras Almelo 57 (Black- D57xH57cm)

16,990,000₫

[GỐC 3X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras Almelo 57 (Grey- D57xH57cm)

14,990,000₫

[GỐC 3X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras Almelo 57 (Grey- D57xH57cm)

14,990,000₫

[GỐC 3X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras Lisburn 47 (Lead - Màu chì)

13,990,000₫