Chậu kim ngân trung

[+Tự tưới ASD] Kim ngân chân voi (1X) + Chậu composite Almelo (Black - Đen hoa cương)

9,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân chân voi (2X) + Chậu composite Almelo (Black - Đen hoa cương)

11,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân chân voi (2X) + Chậu composite Almelo (Taupe)

11,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân chân voi (2X) + Chậu composite Esteras Almelo (Dark Grey - Xám sẫm hoa cương)

11,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân chân voi 2X + Chậu composite Esteras TIMARU 57 (Dust - Sóng cát)

16,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân phúc lộc thọ + Chậu composite Anber 1133 (D60xH71cm - Xám lông chuột mờ)

7,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân phúc lộc thọ 2X + Chậu composite Esteras TIMARU (Dust - Sóng cát)

9,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân phúc lộc thọ [cổ thụ] + Chậu composite Anber 1133 (Đỏ đô - D60xH71cm)

8,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân phúc lộc thọ XL + Chậu composite Esteras Almelo 57 (Black)

7,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài (1X) + Chậu composite Esteras Almelo 57 (Grey - Xám hoa cương)

11,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài (2X) + Chậu composite Esteras Almelo 57 (Grey - Xám hoa cương)

13,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài 1X + Chậu composite Arapuni 77 (Soft Grey)

12,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài 2X + Chậu composite Esteras Arnhem 47 (Black - Đen hoa cương)

13,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài 2X + Chậu composite Esteras Lisburn 47 (Lead - Màu chì)

13,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài 2X+ Chậu composite Esteras York 76 (Rust)

8,990,000₫

[CÒN 1 NHƯ HÌNH] [+Tự tưới ASD] Kim ngân chân voi (Size 4X) + Chậu composite Esteras Lisburn 57 (Basalt Black - Đen Bazan)

29,990,000₫

[Còn 1 như hình] [MUA 1 TẶNG 1] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài Ngũ Long (3X) + Chậu composite Esteras Almelo 57 (Black- Đen hoa cương)

19,990,000₫

[NEW] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài 1X + Chậu composite Esteras Timaru (Dust - Sóng cát)

12,990,000₫

[NEW] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài 2X + Chậu composite Esteras Timaru (Dust - Sóng cát)

16,990,000₫

[NEW] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài 3X + Chậu composite Esteras Timaru 57 (Dust - Sóng cát)

16,990,000₫