Chậu kim ngân lớn cổ thụ

[+Tự tưới ASD] Kim ngân phúc lộc thọ + Chậu composite Anber 1681 (Trắng bóng)

8,990,000₫

[CÒN 1] [+Tự tưới ASD] Kim ngân phúc lộc thọ + Chậu composite Anber 1133 (Vàng Gold)

19,990,000₫

Kim ngân bính dính (cổ thụ) + Chậu composite Anber 1681 (Vàng Gold)

16,000,000₫