Chậu composite trồng trúc bách hợp

[+Tự tưới ASD] Trúc bách hợp lớn + Chậu composite Anber 1133 (D45xH56cm - Xám mờ)

2,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Trúc bách hợp lớn + Chậu composite Anber 1133 (Trắng bóng)

2,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Trúc bách hợp lớn + Chậu composite Anber 1133 (D45xH56cm - Vân gỗ)

2,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Trúc bách hợp lớn + Chậu composite Anber 1133 (D45xH56cm - Bạc bóng)

2,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Trúc bách hợp lớn + Chậu composite Anber 1133 (D45xH56cm - Vàng Gold)

2,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Trúc bách hợp lớn + Chậu composite Anber 1133 (Đỏ đô)

2,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Trúc bách hợp lớn + Chậu composite Arapuni (Soft Grey)

6,490,000₫

[+Tự tưới ASD] Trúc bách hợp lớn + Chậu composite Arapuni (Smoke Black)

5,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Trúc bách hợp lớn + Chậu composite Anber 1133 (Đen bóng)

2,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Trúc bách hợp lớn + Chậu composite Anber 1133 (D45xH56cm - Xám lông chuột bóng)

2,990,000₫