Chậu composite trồng trầu bà

[+Tự tưới ASD] Phát tài núi xen trầu bà thái + Chậu composite Esteras Deventer 67 (Dark Grey)

4,490,000₫

[+Tự tưới ASD] Phát tài núi xen trầu bà thái + Chậu composite Anber 1025 (Trắng bóng)

2,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Trầu bà leo cột ống lớn + Chậu composite giả đá Esteras ALKMAAR (Black)

2,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Phát tài núi xen trầu bà + Chậu composite Arapuni (D37xH57cm - Soft Grey)

2,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Trầu bà leo cột ống lớn + Chậu composite giả đá Esteras - Heerle (Black)

2,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Trầu bà leo cột+ Chậu composite Anber 1133 (xám mờ - D45xH56cm)

2,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Trầu bà leo cột + Chậu composite Anber 1133 (Bạc bóng - D45xH56cm)

2,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Phát tài núi xen trầu bà thái + Chậu composite Anber 1014 (Vân gỗ)

2,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Phát tài núi xen trầu bà + Chậu composite Anber 1025 (W28xH71cm - Xám lông chuột bóng)

2,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Phát tài núi xen trầu bà + Chậu composite Anber 1025 (Vân gỗ - W28xH71cm)

2,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Trầu bà leo cột + Chậu composite Anber 1133 (D45xH56cm - Vân gỗ)

2,990,000₫

Phát tài núi LỚN xen trầu bà thái + Chậu composite Anber 1021 (Xám lông chuột bóng - W45xH71cm)

5,900,000₫

[+Tự tưới ASD] Trầu bà leo cột + Chậu composite Anber 1133 (Vàng Gold bóng)

2,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Trầu bà leo cột + Chậu composite Anber 1133 (Đỏ đô bóng)

2,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Phát tài núi xen trầu bà thái + Chậu composite Anber 1025 (Đen bóng)

2,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Phát tài núi xen trầu bà thái + Chậu composite Anber 1014 (Xám lông chuột bóng)

2,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Trầu bà leo cột + Chậu composite Anber 1133 (Trắng bóng - D45xH56cm)

2,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Trầu bà leo cột + Chậu composite Anber 1133 (D45xH56cm - Đen bóng)

2,990,000₫

Phát tài núi xen trầu bà + Chậu composite Arapuni (D47xH77cm - Soft Grey)

6,900,000₫