Chậu composite trồng trạng nguyên

Trạng nguyên lớn + Chậu composite Anber 1133 (Đỏ đô - D45xH56cm)

3,990,000₫

Trạng nguyên lớn + Chậu composite Anber Alkmaar (Black - D49xH39cm)

2,990,000₫

Trạng nguyên lớn + Chậu composite Esteras APITI (Soft Grey - D50xH50cm)

7,990,000₫