Chậu composite trồng sẵn các loại cây khác

[+Tự tưới ASD] Lan ý + Chậu composite Arapuni (Smoke Black)

2,990,000₫

Bạch mã hoàng tử + Chậu composite Esteras Maheno (Rusty Brown - D42xH47cm)

4,990,000₫

Lan ý nhỏ + Chậu composite Arapuni (Soft Grey - D35xH57cm)

2,990,000₫