Chậu composite trồng phát tài thái

[+Tự tưới ASD] Phát tài thái xen trầu bà thái + Chậu composite Anber 1025 (Xám lông chuột bóng)

3,490,000₫

[NEW] [+Tự tưới ASD] Phát tài thái xen trầu bà thái + Chậu composite Anber 1025 (Đỏ đô bóng)

2,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Phát tài thái xen trầu bà thái + Chậu composite Anber 1025 (Xám lông chuột mờ)

3,490,000₫

[+Tự tưới ASD] Phát tài thái + Chậu composite Anber 1025 (W28xH71cm - Xám lông chuột mờ)

2,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Phát tài thái + Chậu composite Anber 1025 (Đỏ đô)

2,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Phát tài thái + Chậu composite Anber 1014 (Đen mờ)

2,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Phát tài thái + Chậu composite Anber 1014 (W30xH76cm - Xám lông chuột bóng)

2,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Phát tài thái + Chậu composite Anber 1014 (Trắng bóng)

2,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Phát tài thái + Chậu composite Anber 1025 (Vân gỗ - W28xH71cm)

2,990,000₫

Phát tài thái + Chậu composite Arapuni (Smoke Black)

2,990,000₫

Phát tài thái + Chậu composite 1133 (D45xH56cm - Trắng bóng)

2,900,000₫