Chậu composite trồng lưỡi hổ - lưỡi hổ xen trầu bà thái

[+Tự tưới ASD] Lưỡi hổ + Chậu composite Esteras Apiti 40 (Soft Grey)

1,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Lưỡi hổ xen trầu bà thái + Chậu composite Anber 1014 (Đen mờ - W30xH76cm)

2,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Lưỡi hổ xen trầu bà thái + Chậu composite Anber 1025 (Xám lông chuột mờ - W28xH71cm)

2,990,000₫